Get Adobe Flash player

Witaj szkoło…

indeksJuż po wakacjach… Wypoczęci wracamy także do szkoły Pana Jezusa, tzn. do wspólnej niedzielnej Mszy św., cyklicznych spotkań wspólnot parafialnych, do przygotowań do sakramentów, dlatego przypominam terminy spotkań przed rozpoczęciem nowego roku katechetycznego:

Spotkanie dla rodziców i dzieci klas III szkoły podstawowej w związku z Pierwszą Komunią św., odbędzie się w niedzielę 14 IX po Mszy św. o godz. 11.00.

Spotkanie dla rodziców i młodzieży III klas gimnazjum w związku z Bierzmowaniem, w niedzielę 14 IX po Mszy św. o godz. 18.00.

Spotkanie dla rodziców i młodzieży klas I, II i III szkół ponad gimnazjalnych w związku z katechezą przygotowującą do sakramentu małżeństwa, w niedzielę 28 IX po Mszy św. o godz.

 

Zapraszam, Ks. Proboszcz

Kochani Parafianie i nasi Sympatycy…

Kończymy kolejny rok szkolny i zaczynamy zasłużone wakacje. Dziękuję za ten kolejny rok formacji, który przeżywaliśmy w szkole Pana Jezusa, dziękuję że przychodziliście…

Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli dobrze ten czas przeżyć. Dziękuję panu kościelnemu i organiście, służbie liturgicznej i czytającym, dbającym o naszą kaplicę i jej wystrój, dziękuję scholi „Unus Pectus” i chórowi „Credo”… Życzę Wam wszystkim udanych wakacji i przypominam, że nie ma wakacji od Pana Boga!

Wasz Proboszcz

21062012581 (Small)

Festyn „Na powitanie lata”

Festyn sołecko- parafialny „Na powitanie lata” za nami…

W niedzielę Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca odbył się kolejny festyn sołecko- parafialny „Na powitanie lata”. „Bóg zapłać” – wszystkim za organizację i udział a szczególnie…

Pani Wójt – za patronat. Gminnemu Centrum Kultury, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, Parafialnemu Punktowi Przedszkolnemu „Pod skrzydłami Anioła”, Gminnemu Żłobkowi „ U misia”, „ Murowiankom”, „Caritasowi” i „Kalinówce” – za współorganizację!

Wójtowi i Urzędowi Gminy Białe Błota, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, Salonowi AGD-RTV „Inga” w Białych Błotach, Salonowi Odzieżowemu„ Hinz” – w Galerii Pałuckiej w Żninie, Firmie Wędliniarskiej „Gzella”, Biuru Pielgrzymkowemu „Arcus”, Gabinetowi Stomatologiczno-Protetycznemu „Evdent”, Szkole języka angielskiego „Canelero” – za sponsoring

Wszystkim obecnym – za udział i wspólną zabawę.

Obok zabawy festyn przyniósł też konkretne korzyści. Na budowę kościoła zabraliśmy 8000 zł. z czego: losy i cegiełki – 4460, konsumpcja – 1350, licytacja – 1850, przekazane – 340.

Dziękuję i zapraszam już teraz 5 września na kolejny „Festyn na pożegnanie lata” .

Ks. Proboszcz.

 

Zdjęcia!

Wieczór z Melpomeną

W niedzielę 22 czerwca odbył się w naszej kaplicy ostatni w tym sezonie koncert z cyklu „Wieczór z Melpomeną”, organizowany przez Gminne Centrum Kultury, tym razem z udziałem świetnego solisty Opery Nova w Bydgoszczy Tadeusza Szlenkiera. Soliście przy fortepianie towarzyszyła Olga Wołkowa a spotkanie prowadził Zbigniew Sielicki. Tadeusz Szlenkier śpiewa niezwykle piękną barwą głosu i wykonał nim dla nas m.in. arię z opery „Tosca”, pieśń „Manuela” znaną z wykonań J. Kiepury i pieśń Capui „Sole mio”. Warto było przyjść w ten niedzielny wieczór spędzić go z Melpomeną… (xi)

                                           220620141308 (Small) 220620141307 (Small) 220620141306 (Small)

Sprawozdawcze Walne Zebranie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kalinówka informuję, że w dniu 23 czerwca 2014r. po Mszy Św. wieczornej odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia. Tematem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2013.

W przypadku braku wymaganego kworum, Zarząd zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie, tj. w tym samym dniu, 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Zapraszam !!!

Ks. Proboszcz Ireneusz Kalaczyński Prezes „Kalinówki”