Get Adobe Flash player

Kochani Parafianie i nasi Sympatycy…

Kończymy kolejny rok szkolny i zaczynamy zasłużone wakacje. Dziękuję za ten kolejny rok formacji, który przeżywaliśmy w szkole Pana Jezusa, dziękuję że przychodziliście…

Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli dobrze ten czas przeżyć. Dziękuję panu kościelnemu i organiście, służbie liturgicznej i czytającym, dbającym o naszą kaplicę i jej wystrój, dziękuję scholi „Unus Pectus” i chórowi „Credo”… Życzę Wam wszystkim udanych wakacji i przypominam, że nie ma wakacji od Pana Boga!

Wasz Proboszcz

21062012581 (Small)

Festyn „Na powitanie lata”

Festyn sołecko- parafialny „Na powitanie lata” za nami…

W niedzielę Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca odbył się kolejny festyn sołecko- parafialny „Na powitanie lata”. „Bóg zapłać” – wszystkim za organizację i udział a szczególnie…

Pani Wójt – za patronat. Gminnemu Centrum Kultury, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, Parafialnemu Punktowi Przedszkolnemu „Pod skrzydłami Anioła”, Gminnemu Żłobkowi „ U misia”, „ Murowiankom”, „Caritasowi” i „Kalinówce” – za współorganizację!

Wójtowi i Urzędowi Gminy Białe Błota, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, Salonowi AGD-RTV „Inga” w Białych Błotach, Salonowi Odzieżowemu„ Hinz” – w Galerii Pałuckiej w Żninie, Firmie Wędliniarskiej „Gzella”, Biuru Pielgrzymkowemu „Arcus”, Gabinetowi Stomatologiczno-Protetycznemu „Evdent”, Szkole języka angielskiego „Canelero” – za sponsoring

Wszystkim obecnym – za udział i wspólną zabawę.

Obok zabawy festyn przyniósł też konkretne korzyści. Na budowę kościoła zabraliśmy 8000 zł. z czego: losy i cegiełki – 4460, konsumpcja – 1350, licytacja – 1850, przekazane – 340.

Dziękuję i zapraszam już teraz 5 września na kolejny „Festyn na pożegnanie lata” .

Ks. Proboszcz.

 

Zdjęcia!

Wieczór z Melpomeną

W niedzielę 22 czerwca odbył się w naszej kaplicy ostatni w tym sezonie koncert z cyklu „Wieczór z Melpomeną”, organizowany przez Gminne Centrum Kultury, tym razem z udziałem świetnego solisty Opery Nova w Bydgoszczy Tadeusza Szlenkiera. Soliście przy fortepianie towarzyszyła Olga Wołkowa a spotkanie prowadził Zbigniew Sielicki. Tadeusz Szlenkier śpiewa niezwykle piękną barwą głosu i wykonał nim dla nas m.in. arię z opery „Tosca”, pieśń „Manuela” znaną z wykonań J. Kiepury i pieśń Capui „Sole mio”. Warto było przyjść w ten niedzielny wieczór spędzić go z Melpomeną… (xi)

                                           220620141308 (Small) 220620141307 (Small) 220620141306 (Small)

Sprawozdawcze Walne Zebranie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kalinówka informuję, że w dniu 23 czerwca 2014r. po Mszy Św. wieczornej odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia. Tematem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2013.

W przypadku braku wymaganego kworum, Zarząd zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie, tj. w tym samym dniu, 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Zapraszam !!!

Ks. Proboszcz Ireneusz Kalaczyński Prezes „Kalinówki”

Promocja ministrantów

W Niedzielę Zesłania Ducha św. na Mszy św. o 11.00 odbyła się promocja ministrantów.

Pięciu chłopców: Grzegorz Kamieński, Jan Gil, Jan Marzec, Jakub Loszyński i Patryk Zabłocki, po złożeniu stosownego przyrzeczenia, zostało mianowanych ministrantami starszymi i uroczyście przywdziali sutanny i komże.

Natomiast trzech chłopców: Przemysław Dybowski, Sebastian Tauer i Michał Gil zostali błogosławieni do czytania słowa Bożego. Dostąpili zaszczytu pełnienia funkcji lektora i uroczyście założyli alby.

Nowo promowanym gratulujemy i wypraszamy wytrwałości w posłudze!

DSCN1255DSCN1223

Zdjęcia!