Kochani! ❤️
Z powodu obostrzeń wprowadzonych już w okolicach 1 listopada, niektórzy przedsiębiorcy zostali po raz kolejny poszkodowani, nie mogąc sprzedać kwiatów hodowanych na tę okazję.
Chcielibyśmy chociaż trochę im pomóc a równocześnie ozdobić nasze lokalne pomniki, miejsca pamięci i kultu religijnego.

??? „KGW Murowaniec Razem” organizuje zatem akcję „Chryzantema” ???

W sobotę, 14 listopada na teren parkingu przy kościele w Murowańcu zostanie przywieziony transport chryzantem. Część z nich zostanie wykorzystana przez nas do ustrojenia okolicznych miejsc i pomników.
Natomiast pozostałe kwiaty ? zostaną rozdane wszystkim chętnym całkowicie za darmo ❗️

Serdecznie zapraszamy w sobotę, 14 listopada ok. godziny 11:00
na parking przy kościele. Kwiatów będzie bardzo dużo, ale nie gwarantujemy, że dla wszystkich starczy.