Kochani Parafianie! Rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy.” Niech to będzie błogosławiony czas dla nas wszystkich. Wyjdźmy na spotkanie Pana, który przychodzi, szczególnie w Eucharystii. Gromadźmy się na świętej Wieczerzy, w kościele, przed telewizorami, laptopami, smartfonami, aby Go spotkać żywego! Szczęść Boże! Proboszcz.