Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu został powołany DEKRETEM NR 06/2011 Z DNIA 26.10.2011R.

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii.

Naszym zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Bydgoskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej.

Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.

NASZE KONTO BANKOWE :

61 8142 1020 0406 4631 2000 0001

 

ZARZĄD PZC :

PRZEWODNICZĄCY : ks. Proboszcz Ireneusz Kalaczyński

PREZES : Małgorzata Lubiatowska

SEKRETARZ : Małgorzata Chylewska

SKARBNIK : Teresa Kozłowska

 

CZŁONKOWIE CZYNNI PZC :

Agnieszka Hinz
Agnieszka Kowalska
Dariusz Lubiatowski
Ewa Żmuda-Trzebiatowska
Janusz Żmuda-Trzebiatowski
Józef Herchel
Katarzyna Kirstein-Piotrowska
Rajmund Hinz
Sylwia Dudczak
Teresa Błaszkiewicz
Urszula Wolnik

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PZC:

Dariusz Jeszka
Jakub Lubiatowski
Łukasz Żmuda-Trzebiatowski
Marcin Wiśniewski
Natalia Lubiatowska
Tomasz Lubiatowski