SAKRAMENTY

Sakrament Chrztu Świętego

Udzielany jest w drugą sobotę (podczas obrzędu o godz. 17.00) i czwartą niedzielę (na Mszy św. o godz. 11.00) każdego miesiąca oraz w sytuacjach nadzwyczajnych w innych terminach. Zgłaszamy chrzest w kancelarii parafialnej, przynosząc akt urodzenia dziecka. Rodzice chrzestni przynoszą ze swoich parafii zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Rodzice (jeśli to możliwe) i Rodzice Chrzestni przystępują do Komunii św.

Sakrament Eucharystii

Komunia św. jest udzielana w naszej parafii co roku w ostatnią niedzielę maja. Dzieci przygotowują się do Komunii św. równolegle w szkole i w parafii spotykając się z księdzem proboszczem we wcześniej ustalonych terminach.

Pogrzeby

Zgłaszamy o każdej porze dnia najlepiej umawiając się uprzednio telefonicznie. Przychodzimy na spotkanie z aktem zgonu, zaświadczeniem o udzielonych zmarłemu sakramentach (jeśli były udzielone) i z miejscem ustalonym z zarządcą wybranego cmentarza.

Sakrament Pokuty

Sakrament pokuty udzielany jest codziennie mniej więcej dwadzieścia minut przed każdą Mszą św. Do sakramentu przygotowujemy się poprzez rachunek sumienia i modlitwę przed spowiedzią.

Jesteśmy zobowiązani przykazaniem kościelnym przynajmniej raz w roku spowiadać się i okresie wielkanocnym przyjąć Komunię św. W naszej parafii jak na razie nie ma tzw. „kartek” do spowiedzi wielkanocnej. Wywiązanie się z tego obowiązku pozostawiam sumieniu szanownych parafian.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej (najlepiej wcześniej umawiając się np. telefonicznie) na trzy miesiące przed planowanym ślubem. Przynoszą z sobą dowód osobisty, metrykę chrztu świeżej daty i zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

Kurs przedmałżeński odbywa się równolegle w szkole podczas katechezy w ostatniej klasy szkoły średniej i w parafii, w cyklu trzyletnim (klasy I, II, III szkoły średniej), podczas comiesięcznych spotkań w każdą 3 niedzielę miesiąca po Mszy św, wieczornej

Sakrament Bierzmowania

Sakramentu Bierzmowania udziela Ksiądz Biskup na wiosnę każdego roku. Młodzież przygotowuje się do jego przyjęcia równolegle w szkole podczas katechezy w ostatniej klasie gimnazjum i w parafii podczas comiesięcznych spotkań w każdą 2 niedzielę miesiąca po Mszy św, wieczornej

Sakrament Chorych

Sakrament chorych udzielany podczas liturgii w Dniu Chorych, tzn we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes oraz na każde wezwanie chorego. Na przyjęcie kapłana przygotowujemy stół przykryty biały obrusem, świece, wodę święconą, odrobinę waty oraz na talerzyku kawałek chleba i sól. Co miesiąc kapłan odwiedza chorych, którzy sobie tego życzą (n.p. zapraszając księdza telefonicznie tel. 52 381 42 18) w I Piątek miesiąca od godz. 9.00