cegielka

Budowa kościoła to ogromny wysiłek finansowy, którego ciężar spoczywa na wszystkich wiernych, którym bliska jest troska o przyszłość naszej Wspólnoty.

Chcąc zapewnić środki na finansowanie dalszych etapów budowy, w szczególności planowanej na 2017 r. budowy dachu Kościoła (etap wstępnie wyceniany na ok. 700 tys.), zwracam się do wszystkich rodzin, osób i firm o wsparcie tej inicjatywy.

Wszystkich darczyńców, którzy zdecydują się wesprzeć budowę naszej świątyni kwotą 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) lub wyższą pragniemy uhonorować i upamiętnić okolicznościową cegiełką wmurowaną w kruchcie budowanego Kościoła. Cegiełka wskazywać będzie imię i nazwisko darczyńcy bądź nazwę firmy. Ufundowane cegiełki utworzą ścianę, będącą wymownym świadectwem troski i zaangażowania wszystkich wiernych w budowę naszej wspólnej Świątyni.

Mając świadomość, że dla większości Rodzin jednorazowe ufundowanie takiej cegiełki stanowiłby bardzo duży, często niemożliwy do udźwignięcia wysiłek finansowy, istnieje możliwość zadeklarowania stałych, miesięcznych wpłat na ww. cel, np.:

– 30 m-cy po 50 zł,

– 15 m-cy po 100 zł,

– lub inne dogodne.

Wpłaty można dokonywać:

  • w formie przelewu na rachunek bankowy Parafii:

Parafia p.w. Świętego Rafała Kalinowskiego w Murowańcu
ul. Św. Rafała Kalinowskiego 2, 86-005 Murowaniec
Konto Parafii: 54 8142 1020 0005 9675 2000 0001

Jeśli w tytule wpłaty wskażesz: Darowizna na cele kultu religijnego – przekazane środki będą podlegały odliczeniu od dochodu (szczegółowa instrukcja i zasady tutaj).

  • gotówką w Biurze Parafialnym,

  • gotówką do skarbony z makietą Kościoła – w kopercie, oznaczonej danymi wpłacającego.

Wszystkie pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z budową Kościoła. Zarówno sposób finansowania budowy Kościoła, jak i sposób wydatkowania ww. środków był, jest i będzie w pełni transparentny.