Coroczny koncert scholi Unus Pectus, U.P. Junior oraz Przedszkolaków z Murowańca podczas którego sprzedawane były płyty-cegiełki. Udało się zebrać 1875 zł , całość przeznaczona została na budowę naszego kościoła – serdecznie dziękujemy!

W miesiącach grudzień/styczeń podczas sprzedaży płyt z kolędami schola zebrała na budowę kościoła 6000 zł – serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafiom, które nas gościły, a przede wszystkim Parafianom z Murowańca, którzy nas mocno wspierają w tym dziele.