Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku;
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

W związku z epidemią koronawirusa, biskup bydgoski Jan Tyrawa:
a) zachęca, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. odśpiewywać suplikację Święty Boże;
b) prosi, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie;
c) proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia –
jeśli to możliwe w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00;
d) zachęca, aby – w łączności z diecezją rzymską – o godz.12:00 odmawiać modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie; ten moment modlitwy ma być powtarzany przez cały tydzień.                                                                                                                             Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

W związku z tym informuję:

W niedzielę – Msze św. i Gorzkie Żale odprawiane będą według stałego porządku. 

Podczas Mszy św. – Komunia św. wyłącznie na rękę, znak pokoju przez skłon głowy.

Msza św. o 9.00 z naszej kaplicy – będzie transmitowana od południa na fb parafii.
– katechezy przed I Komunią św. i Bierzmowaniem zaplanowane na niedzielę – odwołane. 

– po Mszy św. o 13.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość Adoracji do 17.15. – o 15.00 podczas Adoracji – Koronka do Bożego Miłosierdzia

W dni powszednie – Msze św. i nabożeństwa pasyjne dla dorosłych – według stałego porządku

Droga Krzyżowa dla dzieci – odwołana

– codziennie od 9.00 do 18.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość Adoracji

– o 12.00 – Anioł Pański, Litania Loretańska i Salve Regina

– o 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Osoby, które chciałyby przyjąć Komunię św. w domu mogą zgłaszać taką potrzebę telefonicznie. 

Aby uchronić zdrowie i życie innych zachowujmy zasady higieny, w kaplicy w tej materii robimy wszystko co możliwe (zdjęte kropielnice, folia na kratkach konfesjonałów, dezynfekcja)  

Niech nie towarzyszy nam panika ale spokój wynikający z naszej wiary w Bożą Opatrzność i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała. Bądźmy wrażliwi na potrzeby innych. 

Jest to niewątpliwie egzamin z naszej autentyczności w wyznawanej wierze i głoszonej miłości. 

O kolejnych podejmowanych działaniach będę informował na bieżąco na stronie i fb parafii. Proszę o udostępnianie tych informacji i przekazywanie parafianom, którzy nie mają dostępu do internetu.                                                                                                                                                   

Trwajmy na modlitwie i w nadziei – Wasz Proboszcz