Kochani Parafianie i Sympatycy naszej Parafii!

Przypominam, że biskup Jan Tyrawa mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku;
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcam do skorzystania z niej i pozostania w domach.
Jednocześnie informuję, że:

W niedzielę – Msze św. i Gorzkie Żale odprawiane są według stałego porządku. 

Podczas Mszy św. – Komunia św. wyłącznie na rękę, znak pokoju przez skłon głowy.

Msza św. o 13.00 z naszej kaplicy – będzie transmitowana na żywo na fb parafii.

Komunia św. dla uczestników Mszy św. transmitowanych o 15.00, 16.00 i 17.00.
– po Mszy św. o 13.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość Adoracji do 17.15. – o 15.00 podczas Adoracji – Koronka do Bożego Miłosierdzia

W dni powszednie – Msze św. i nabożeństwa pasyjne dla dorosłych – według stałego porządku

Zachęcam do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej dzięki telewizji lub youtube. 

Polecam śpiewaną, „Ślad losu” https://www.youtube.com/watch?v=JL47WBPNaZc, w której mogliśmy uczestniczyć parę lat temu w naszej kaplicy.

Droga Krzyżowa dla dzieci – odwołana

– codziennie od 9.00 do 18.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość Adoracji

– o 12.00 – Anioł Pański, Litania Loretańska i Salve Regina

– o 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Osoby, które chciałyby przyjąć Komunię św. w domu mogą zgłaszać taką potrzebę telefonicznie. 

Aby uchronić zdrowie i życie innych zachowujmy zasady higieny, w kaplicy w tej materii robimy wszystko co możliwe (zdjęte kropielnice, folia na kratkach konfesjonałów, dezynfekcja)  

Niech nie towarzyszy nam panika ale spokój wynikający z naszej wiary w Bożą Opatrzność i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała. Bądźmy wrażliwi na potrzeby innych. 

Jest to niewątpliwie egzamin z naszej autentyczności w wyznawanej wierze i głoszonej miłości. 

Trwajmy na modlitwie i w nadziei – Wasz Proboszcz