Kochani Parafianie i Sympatycy naszej Parafii!

Przypominam, że powodu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa od 25 marca do 11 kwietnia zgromadzenia religijne zostały ograniczone do 5 osób, z wyłączeniem posługujących. Dlatego proszę, zostańmy w domach i łączmy się duchowo i za pośrednictwem mediów.

Do dnia 29 marca br. biskup Jan Tyrawa mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. 

Msza św. w niedzielę o 13.00 z naszej kaplicy – transmitowana na żywo na fb parafii.


Jednocześnie informuję, że:

W niedzielę – Msze św. i Gorzkie Żale odprawiane są według stałego porządku. 

Podczas Mszy św. – Komunia św. na rękę, znak pokoju przez skłon głowy.

Komunia św. dla uczestników Mszy św. transmitowanych o 15.00, 16.00 i 17.00.
– po Mszy św. o 13.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość Adoracji do 17.15. – o 15.00 podczas Adoracji – Koronka do Bożego Miłosierdzia

W dni powszednie – Msze św. i nabożeństwa pasyjne dla dorosłych – według stałego porządku

Zachęcam do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej dzięki telewizji lub youtube. 

– codziennie od 9.00 do 18.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość Adoracji

– o 12.00 – Anioł Pański, Litania Loretańska, Salve Regina i okazja do spowiedzi i Komunii św.

– o 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i okazja do spowiedzi i Komunii św.

Osoby, które chciałyby przyjąć Komunię św. w domu mogą zgłaszać taką potrzebę telefonicznie. 

Aby uchronić zdrowie i życie innych zachowujmy zasady higieny, w kaplicy w tej materii robimy wszystko co możliwe (zdjęte kropielnice, folia na kratkach konfesjonałów, dezynfekcja)  

Niech nie towarzyszy nam panika ale spokój wynikający z naszej wiary w Bożą Opatrzność i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała. Bądźmy wrażliwi na potrzeby innych. 

Trwajmy na modlitwie i w nadziei – Wasz Proboszcz