W Wielką Sobotę trwamy przy Grobie Pana, rozważamy Jego mękę i śmierć, Jego zstąpienie do otchłani i oczekujemy na zmartwychwstanie. Trwajmy więc wszyscy cierpliwie, już niedługo wielkie Święto nadziei i życia..

Wasz Proboszcz