Żywopłot wokół terenu kościoła wspólnym wysiłkiem posadzony! Bardzo dziękuję sponsorom: radnemu Gminy Białe Błota p. Krzysztofowi Michalakowi i anonimowemu darczyńcy, firmom: Darbud z Murowańca, Stolmar z Kruszyna Krajeńskiego, Bioekowy z Murowańca, radnej Powiatu Bydgoskiego p. Katarzynie Kirstein-Piotrowskiej, inicjatorce całego zamieszania, p. Organiście i wszystkim, którzy wsparli to dzieło swoją pracą i narzędziami. Jestem bardzo wdzięczny! Proboszcz 🙂