Szanowni Rodzice i Drogie Dzieci!
Informujemy, że parafia w Murowańcu organizuje konkurs plastyczno-techniczny pt.: „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”.

REGULAMIN KONKURSU
pt.: „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa” 18.12.2022r.

 1. Organizatorzy: Stowarzyszanie na Rzecz Budowy Kościoła PW Św. Rafała Kalinowskiego Kalinówka w Murowańcu.
 2. Cel konkursu: – kształtowanie wyobraźni i twórczego myślenia,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
  • zachęcanie do wspólnych działań z rodziną,
  • rozwój umiejętności plastycznych/technicznych oraz kreatywności dzieci.
 3. Tematyka: tematem konkursu jest wykonanie pracy plastyczno-technicznej na temat „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”.
 4. Technika: dowolna
 5. Forma: dowolna. Prace nie mogą być cięższe niż 300g, ozdoba musi posiadać zawieszkę, tak, by można ją było zademonstrować na choince.
 6. Uczestnicy: dzieci w wieku 0 – 15 lat, ocenie podlegają prace wykonane indywidualnie (dopuszcza się pomoc rodzinną w przypadku dzieci młodszych ).
 7. Ocena pracy: Prace konkursowe będzie oceniać jury powołane przez Stowarzyszenie Kalinówka w Murowańcu. Jury będzie oceniać samodzielność wykonania, kreatywność, pomysłowość oraz funkcjonalność i trwałość (ozdoba będzie wisieć na choince ok. miesiąca).
 8. Opis prac: Prace muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka. Prace nieoznaczone ww danymi nie będą brały udziału w konkursie.
 9. Terminy: prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 16.12.2022r. do kancelarii parafii PW Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu. Wyniki ogłoszone zostaną 18.12.2022r. podczas Jarmarku Świątecznego ok.16:00.
 10. Nagrody: wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki,
  nagrody rzeczowe otrzymają trzy pierwsze miejsca. Wykonane prace zostaną przekazane na Choinkę Bożonarodzeniową usytuowaną na terenie parafii PW Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu.
  Stowarzyszenie Na Rzecz Budowy Kościoła
  PW Św. Rafała Kalinowskiego
  Kalinówka w Murowańcu