Warunki wynajmu powierzchni reklamowej na ogrodzeniu kościoła w Murowańcu (wzdłuż ul. Łochowskiej)

  1. Opłata za 1m kw. banera reklamowego wynosi 50 zł za miesiąc.
  2. Opłatę wnosi się do 10 każdego miesiąca, na konto Parafii.
  3. Miejsce umieszczenia reklamy należy ustalić z osobą wyznaczoną przez Proboszcza.
  4. Banery dotyczące działań społecznych pro bono są umieszczane bezpłatnie, po uzgodnieniu z Proboszczem.
  5. Telefon kontaktowy do osoby uprawnionej: 885 272 222

Rada Budowy kościoła w Murowańcu