Kończymy ostatnie powierzchnie kościoła (kruchta, zakrystie, ściany boczne prezbiterium). W poniedziałek zwozimy rusztowanie i zaczynamy ścianę główną.