Ankieta Synodalna

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność:
Pan jest blisko!

 

Szanowni Państwo,
Papież Franciszek ogłosił na lata 2021-2023 Synod Powszechny. Życzeniem Ojca Świętego jest, aby każdy z nas miał możliwość wypowiedzenia się w sprawach dotyczących Kościoła. Poniższe pytania mają nam to ułatwić.

Wypowiedzi można przekazywać w różnej formie: